Επικοινωνία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διεύθυνση επισκέψεων:
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 67
2220 Λατσιά Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
1430 Λευκωσία

Τηλ.: 22815082
Τηλεομοιότυπο: 22482310
E-mail: info@dsid.mlsi.gov.cy


ΛΕΜΕΣΟΣ

Διεύθυνση επισκέψεων:
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Κατ. 1
4007 Μέσα Γειτονιά, Πάνθεα Λεμεσός

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
Τ.Θ.: 70801, 3803 Λεμεσός

Τηλ.: 25729131
Τηλεομοιότυπο: 25729149
E-mail: info@dsid.mlsi.gov.cy